Duurzame oplossingen voor álle inwoners die (tijdelijk) kwetsbaar zijn

De Sociale Basis ondersteunt en ontzorgt gemeenten bij het realiseren van een sterke sociale basis. Wij geven inwoners de hulp en ondersteuning die nodig is om iedereen mee te laten doen. Ook als dat om inzet specialistische kennis vraagt. Het is essentieel dat inwoners de zekerheid hebben dat ze ergens op terug kunnen vallen als dat nodig is. Daarnaast is het belangrijk dat je erbij hoort en dat je iets kunt bijdragen dat waardevol is. Iedereen doet er toe.

De Sociale Basis organiseert welzijn, sociale wijkteams en een aantal specialistische voorliggende voorzieningen dicht bij elkaar. We opereren kostenbewust en maken maatschappelijke effecten zichtbaar. Bij De Sociale Basis werken diverse disciplines samen aan psychosociale hulpverlening: naast sociaal werkers moet je denken aan: schoolmaatschappelijk werkers, sociaal raadslieden, schuldhulpverleners, gedragsdeskundigen en andere specialisten.

Onze 3 pijlers

Bestaanszekerheid

Bestaanszekerheid is een fundament voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen en het gevoel heeft er toe te doen.

Want mensen hebben pas ruimte voor het aangaan van relaties, persoonlijke ontwikkeling en zelfontplooiing als zij de zekerheid hebben te beschikken over de middelen om in levensonderhoud te kunnen voorzien.

Welzijn

Een goede sociale basis bestaat uit inwoners die zich persoonlijk ontwikkelen, hun talenten benutten en zelfredzaam zijn. Alleen vanuit dit beginsel kunnen inwoners zich op hun eigen manier en naar eigen mogelijkheid inzetten voor elkaar, de buurt en voor de stad. Welzijnsprofessionals activeren, faciliteren en ondersteunen inwoners om bij te dragen aan een sociale omgeving.

Wijkteams

In de sociale wijkteams creëren we één centraal aanspreekpunt voor gemeenten en inwoners in de regio’s Drechtsteden, BAR en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.

Wij werken binnen en buiten de wijkteams samen met andere partners om de dienstverlening in wijken en buurten tot één geheel te maken.

 

Kennisbank

Naar een leven met minder stress en geldzorgen

Samen toewerken naar een toekomst waarin geldzorgen geen rol spelen of flink afnemen. Met het project Schouders onder Stress (SOS) ondersteunen de gemeente Dordrecht, de Sociale Dienst Drechtsteden en MEEVivenz alleenstaande ouders en hun kinderen op weg naar een betere toekomst.

SOS ondersteunt eenoudergezinnen in de bijstand bij sociale en financiële vraagstukken. Met als einddoel economische onafhankelijkheid, vertelt Annemieke van der Pol, projectleider Schulden & Armoede van de gemeente Dordrecht en tevens van Schouders onder Stress. Zij heeft een achtergrond in maatschappelijk werk en is stafmedewerker, trainer en coach bij MEEVivenz.

Nieuws

Jaarrekening 2022

Hier vindt u de jaarrekening van De Sociale Basis van 2022.

De Sociale Basis is onderdeel van MEEVivenz.
Meer weten over deze overkoepelende organisatie voor sociaal werk? Kijk op www.meevivenz.nl

 

 

Nieuwe functie Michiel van der Vlies

Hierbij kondigen we aan dat per 1 januari 2024 onze zeer gewaardeerde bestuurder, Michiel van der Vlies, is aangesteld als bestuurder van de gefuseerde zorgorganisatie Waardeburgh-Present de Drechtsteden en AV-regio (Alblasserwaard-Vijfheerenlanden). We feliciteren Michiel van harte met deze nieuwe functie en wensen hem veel succes!