Wat is ervaringswerk?

Ervaringswerk is de beweging dat je van je kwetsbaarheid je kracht hebt gemaakt. Ervaringswerkers zijn mensen die na een levens ontwrichtende gebeurtenis weer opgekrabbeld zijn en met de ervaring van herstel, betekenisvol voor een ander zijn die mogelijk in een soortgelijke ervaring zit.

De meerwaarde van ervaringswerk is dat iemand op een gelijkwaardig niveau kan aansluiten en veel herkenning en erkenning kan bieden.

We zien een mooie samenwerking tussen de beroepskrachten en de vrijwillige ervaringswerkers die samen hulp en hoop bieden aan inwoners die even niet in hun kracht staan.

Ervaringswerk kan ook van waarde zijn voor beroepskrachten. Jij kunt met jouw kennis en kunde m.b.t. herstel een ander licht werpen op casussen in de hulpverlening of in jouw gemeente.

Samen onderzoeken wat voor mogelijkheden er zijn om de situatie leefbaarder te maken

Een ervaringswerker kan een voorbeeld zijn voor iemand die van heel ver is gekomen, en er weer bovenop gekomen is. Uiteindelijk moet je als mens het allemaal zelf doen, maar iemand die je in dat proces wat ondersteunt, feedback geeft, naar je luistert of je aanzet tot denken en veiligheid en vertrouwen biedt kan je sterker maken en helpen datgene te bereiken wat je misschien als onmogelijk had gedacht.

Kan jij ervaringswerker worden?

Ja dat kan zeker!… Maar voordat je ervaringswerker kunt worden bij ons, moet je eerst de training ‘Ervaringswerk’ volgen. We weten inmiddels dat die training helpend is om je eigen ervaring meer body te geven. Doordat je in een groep zit met mensen die allemaal uiteenlopende ervaringen hebben, bouw je aan een collectieve ervaringskennis. Daarnaast groei je ook in je persoonlijke ontwikkeling en communicatievaardigheid. In het kort gezegd leer je tijdens de training verbinding te maken met jezelf en met de ander.

De trainer en co-trainer voeren in de loop van de training 3 gesprekken met je. Voor aanvang van de training vindt er een intakegesprek plaats. Daarin wordt er met elkaar kennisgemaakt en verwachtingen afgestemd en uitgesproken. Halverwege de training vindt er een tussenevaluatie plaats om te horen hoe de training je vergaat en hoe jouw leerproces gaat. En aan het einde van de training is er een eindgesprek over hoe de training is verlopen en of je zover bent om de praktijk in te gaan.
Wat kun je van ons verwachten?
We zijn erg betrokken op onze ervaringswerkers. Binnen het team heb je een eigen trainer/coach als aanspreekpunt. We geven iedere 6 weken intervisie in je eigen gemeente. 4x per jaar komen we met alle opgeleide ervaringswerkers bij elkaar voor een deskundigheidsbevordering m.b.t. ervaringswerk en ook kunnen we je persoonlijk coachen als je daar behoefte aan hebt.
Wat kun je doen als ervaringswerker?
 1. Koppeling aan inwoner
 2. Consultatie aan professional
 3. Co-trainer
 4. Deelname aan werkgroepen (intern/extern)
 1. Koppeling aan inwoner

Jouw kennis en kunde m.b.t. herstel kan je inzetten door gekoppeld te worden aan een andere inwoner die midden in het proces van herstel zit. Je kunt van waarde zijn door hoop te geven, te luisteren, her -en erkenning te geven en praktisch mee te denken. De intensiteit van dit contact wordt in het kennismakingsgesprek afgestemd. We houden rekening met jouw beschikbaarheid en draagkracht. En koppeling kan van een half jaar tot anderhalf jaar lopen.

 1. Consultatie aan professional

Het is mogelijk dat een professional gebruik wil maken van jouw kennis en kunde voor het verstevigen, veranderen of verhelderen van een clientsituatie en hierbij om raad vraagt. Dit zijn over het algemeen eenmalige contactmomenten tussen professional en ervaringswerker via e-mail, telefoon of een fysieke ontmoeting.

 1. Co-trainer

Als je wilt en wij jouw daar ook geschikt voor vinden kun je deelnemen aan de training ‘Train de trainer’. Bij deze training word je opgeleid om je kwaliteiten als co-trainer (naast een beroepskracht van EDH) te vergroten en in te zetten voor een groep. Na de training kijken we wat een passende training voor jou is, om mee te co-trainen.

 1. Deelname aan werkgroepen (intern/extern)

Jouw kennis en kunde is ook van waarde voor onze interne en externe collega’s. Je krijgt de mogelijkheid om mee te denken bij werkgroepen vanuit client -of inwonersperspectief over diverse onderwerpen. Te denken valt bijvoorbeeld aan een werkgroep over onbegrepen gedrag, een meedenkbijeenkomst over de inzet van ervaringswerk bij beleidsplannen van een gemeente of een kennisteam over schulden en armoede. De overlegstructuur van deze werkgroepen kan fysiek of online plaatsvinden. De frequentie van deze overleggen zijn per werkgroep bepaald.

Wat verwachten wij van jou?
Als ervaringswerker is het belangrijk dat je zelf-reflectief bent. Je kunt naar jezelf kijken, naar je uitdagingen en schroomt niet om daar hulp bij te vragen of te krijgen als dat nodig is. Ook is het fijn als je leerbaar bent en open staat voor nieuwe inzichten/ontwikkelingen. Verder ben je invoelend en durf je vanuit je eigen ervaring (uit) te delen. We verwachten ook dat je gespreksvaardigheid bezit.

Neem contact met ons op voor een eerste kennismaking.

Training  Ervaringswerker

Heb je een moeilijke periode gekend in je leven, door (psychisch) ziek zijn, echtscheiding of verlies? Ben je je leven weer vorm en inhoud aan het geven? Wil jij onderzoeken of je jouw ervaringen met het herstellen hiervan kan inzetten in voor anderen? Dan is de training Ervaringswerker misschien wat voor jou!

Wat is het doel van deze training?
De weg van herstel is er één van vallen en opstaan. Voor ieder mens verloopt dit proces anders. Tijdens het herstelproces ontwikkel je een eigen deskundigheid over je leven. Je leert wat wel en niet kan, wat je nodig hebt op verschillende momenten en dus hoe je je staande houdt in het leven. Deze deskundigheid kun je inzetten voor een ander. Op welke manier en waar dat kan, leer je in de training.
Voor wie is het bedoeld?
Deze training is bedoeld voor mensen die zover hersteld zijn dat zij met hun (herstel)ervaring anderen willen helpen.
Wat houdt de training in?
Samen met de groep ga je aan de slag met je eigen ervaringen en herstelverhaal. Je leert van elkaar en je krijgt meer inzicht in de manier waarop je jouw ervaring kunt inzetten om anderen te ondersteunen. Tijdens de training worden de volgende onderdelen behandeld: • Persoonlijke vorming tot ervaringswerker (6 dagdelen) • Sociale vaardigheden (6 dagdelen) • De rol van ervaringswerker (2 dagdelen)
Wat verder belangrijk is om te weten?

• De groep bestaat uit minimaal 6 tot maximaal 10 volwassenen.
• Aan de training gaat een intakegesprek vooraf waar je jouw verwachtingen en wensen kunt delen en waar gekeken wordt of de training geschikt is voor jou.
• Halverwege de training volgt een persoonlijke tussenevaluatie.
• Je bent bereid in de trainingsperiode een dagdeel per week aanwezig te zijn bij de training en gemiddeld een dagdeel per week aan huiswerk te besteden.
• De training rond je af door een eindpresentatie te geven.
• Bij goed gevolg ontvang je een certificaat.
• De training wordt gegeven door een trainer van Ervaringsdeskundigheid en een ervaringswerker.
• Er zijn geen kosten verbonden aan deze training.

Trainingsdata

– Trainingsdata Staan in je kracht in Ottoland gemeente Molenlanden: Start op 15 mei 2024, 8 bijeenkomsten van 9:30 tot 12:00 uur, op woensdag.

Adres: Het Regthuis; A-94, 2975 BD in Ottoland.

– Trainingsdata Ervaringswerk in Ottoland gemeente Molenlanden: Start op 11 september 2024, 14 bijeenkomsten van 9:30 tot 12:30 uur,  op woensdag.

Adres: Het Regthuis; A-94, 2975 BD in Ottoland. 

– Training Ervaringswerk in Gorinchem: Start op 8 oktober 2024, 14 bijeenkomsten van 9:30-12:30 uur, op dinsdag.

Adres: De Gezel; Arkelse Onderweg 4, 4206 AH in Gorinchem.

Informatie of aanmelding
Voor informatie of aanmelding kunt u mailen naar het volgende adres: edh@desocialebasis.nl

Bij aanmelding ontvangen wij graag de volgende gegevens:
– Adres
– Telefoonnummer
– Geboortedatum
–In welke gemeente woon je?

Deze training wordt in diverse gemeenten aangeboden. Voor informatie per gemeente download dan de flyer.

Flyer Alblasserdam / Papendrecht
Flyer Dordrecht
Flyer Gorinchem
Flyer Molenlanden

 

Naast deze training bieden we nog andere trainingen aan die gaan over eigen inzicht vergroten, jezelf verstevigen en blijven ontwikkelen!

Wil je meer weten over de trainingen in jouw gemeente? Stuur ons dan een mail: edh@desocialebasis.nl

Een ervaringswerker stelt zichzelf open, herkent vanuit levenservaring de ‘problemen’ waar iemand mee worstelt

Hierdoor voelt de persoon waar je als ervaringswerker aan gekoppeld wordt zich minder alleen in zijn of haar verdriet of situatie. Mensen vertellen soms dingen die ze al hun hele leven meedragen maar nog nooit eerder aan hulpverleners of familie hebben uitgesproken. Alleen het uitspreken hiervan kan al meer lucht geven.
Een ervaringswerker kan de mensen helpen om een netwerk op te bouwen. Een luisterend oor zijn. Oude hobby’s weer doen oppakken. Mensen het gevoel geven dat ze er mogen zijn.

Ervaringswerker inzetten?

Wat is een ervaringswerker?
Ervaringswerkers zijn inwoners die getraind zijn om met hun persoonlijke verhaal aan te sluiten bij andere inwoners. Doel hiervan is om hen een hart onder de riem te steken en te ondersteunen. Ervaringswerkers zijn een aanvulling op bestaande professionele ondersteuning. Enerzijds ontstaat er herkenning en erkenning bij inwoners als zij hun verhaal met hen delen. Anderzijds verbreden zij de kennis van professionals door hun ervaring met hen te delen.

Op welke thema’s richten ervaringswerkers zich?
We richten ons op mensen die herstellen van een psychische kwetsbaarheid of herstellen na een levens ontwrichtende ervaring. Hierbij kun je denken aan scheiding, burn-out, eenzaamheid, rouw, omgaan met lichamelijk of psychisch ziek zijn, seksueel misbruik of huiselijk geweld.

Ervaring (ver)telt!
Ervaringswerkers ondersteunen inwoners en professionals in diverse gemeenten om inwoners op te leiden tot ervaringswerkers. Met hun persoonlijke verhaal kunnen zij andere inwoners helpen en professionals ondersteunen in hun werk.

Waar kan een ervaringswerker door en voor ingezet worden?Ervaringswerkers kunnen ingezet worden door welzijns- en zorgorganisaties, kerken, het sociaal team of ze starten (bijvoorbeeld) vanuit een inwonersinitiatief en leveren een bijdrage aan:

 • de verbinding leggen tussen de systeem- en leefwereld;
 • het aansluiten, nabij en present zijn;
 • het geven van hoop;
 • het behartigen van belangen;
 • het versterken (empoweren) van personen en groepen;
 • het verbinden van ervaringskennis met professionele kennis en het creëren of versterken van netwerken.

Trainingen

Ontdek meer dan alleen de training tot ervaringswerker! Bij ons bieden we een breed scala aan trainingen die je kunnen helpen je vaardigheden te ontwikkelen en je expertise te vergroten. Van persoonlijke groei tot professionele ontwikkeling, wij hebben iets voor iedereen. Ben je benieuwd naar de trainingen in jouw gemeenten? Klik dan op de onderstaande button en stuur ons een mail.

Het team

Wij stellen ons graag aan je voor en laten je kennismaken met de mensen achter onze missie. Ons team bestaat uit gepassioneerde individuen met diverse achtergronden en levenservaringen, die zich inzetten voor het creëren van een inclusievere, ondersteunende en veerkrachtige samenleving. Hieronder vind je enkele van onze leden en een manier om met hen in contact te komen. We kijken ernaar uit om met je samen te werken en onze doelen te bereiken.

Manon Dettingmeijer

Gemeente Dordrecht.

Wil je je aanmelden of meer informatie, neem contact op met Manon.

Renske Boog

Gemeenten Gorinchem, Hardinxveld- Giessendam en Molenlanden.

Wil je je aanmelden of meer informatie, neem contact op met Renske.

Natasja Visser

Gemeenten Papendrecht en Alblasserdam.

Wil je je aanmelden of meer informatie, neem contact op met Natasja.

Anniek Oomens

Gemeenten Zwijndrecht en Hendrik- Ido- Ambacht.

Wil je je aanmelden of meer informatie, neem contact op met Anniek.

 

Andere gemeenten

Heb je interesse in onze trainingen, maar woon of werk je niet in één van de gemeenten waarin wij werkzaam zijn?

Neem dan toch contact met ons op. Als er veel vraag is naar ons aanbod aan trainingen dan kunnen we dat laten weten aan jouw gemeente.