Waarom De Sociale Basis

Duurzame oplossingen voor álle inwoners die (tijdelijk) kwetsbaar zijn.

Onze professionals werken in de sociale wijkteams in diverse gemeenten in de regio. Zij vormen al jaren de verbindende schakel tussen (kwetsbare) inwoners, de wijkteams, zorg- en welzijnspartijen, onderwijs, jeugdzorg, veiligheid en justitie en andere partners.

Onze professionals zijn er voor álle inwoners: van jong tot oud. Mensen die ondersteuning nodig hebben om hun eigen leven óf dat van anderen op de rit zetten én te houden. Vaak begint dit bij bestaanszekerheid. Een dak boven je hoofd, geen financiële stress, uitzicht op een ‘normaal’ bestaan. Het is ons hoofddoel om inwoners zo lang en gezond mogelijk te laten meedoen in de samenleving. Daarvoor zoeken we altijd naar adequate en duurzame oplossingen.

Ons generalisme is ons specialisme in het dagelijks leven van mensen

De Sociale Basis als onderdeel van MEEVivenz

Met elkaar werken aan een samenleving waarin iedereen ertoe doet.

MEEVivenz is een organisatie die zich breed inzet voor een sterke samenleving. Een samenleving waarin iedereen meedoet, iedereen gelijkwaardig is en iedereen zich verbonden voelt met die samenleving. We creëren/ dragen bij aan een inclusieve samenleving waarin iedereen de kans krijgt zelf regie te hebben over het eigen leven, talenten te ontwikkelen en mee te doen.