Wij staan voor persoonlijke ontwikkeling, talenten benutten en zelfredzaamheid in de buurt of de stad.

Een goede sociale basis bestaat uit inwoners die zich persoonlijk ontwikkelen, hun talenten benutten en zelfredzaam zijn. Alleen vanuit dit beginsel kunnen inwoners zich op hun eigen manier en naar eigen mogelijkheid inzetten voor elkaar, de buurt en voor de stad.

Welzijnsprofessionals activeren, faciliteren en ondersteunen inwoners om bij te dragen aan een sociale omgeving. Wij zijn er van overtuigd dat lokale welzijnsdiensten onmisbaar zijn om de inzet van zware en dure ondersteuning zoveel als mogelijk te voorkomen. Vanuit dit uitgangspunt zoeken wij de verbinding met bestaande plaatselijke welzijnsorganisaties.

Ons dienstenpakket

MEE Mantelzorg

De afdeling MEE Mantelzorg van De Sociale Basis biedt ondersteuning aan mantelzorgers (individueel en in groepsverband) door het geven van informatie, advies, begeleiding en cursussen. Daarnaast faciliteert MEE Mantelzorg samen met het expertisecentrum de professionals die mantelzorgers herkennen en passende ondersteuning bieden. MEE Mantelzorg is actief in de Drechtsteden en werkt samen met wijkteams, zorgaanbieders en clientorganisaties.

Buurtbemiddeling

In diverse gemeenten bieden wij dienstverlening in het voorveld (de sociale basis), zoals buurtbemiddeling. Buurtbemiddeling is een aanpak om mensen te helpen hun burenconflicten zélf op te lossen door met elkaar in gesprek te gaan. Dit gebeurt met begeleiding van buurtbemiddelaars, dit zijn goed getrainde vrijwilligers die de bewoners bijstaan. Met deze aanpak draagt Buurtbemiddeling bij aan een prettige sfeer in de woonwijken.

Buurtbemiddeling is er voor de inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Hardinxveld-Giessendam.

Jongerenwerk HIA

Het Jongerenwerk HIA is onderdeel van de Sociale Basis en is er voor alle jongeren van 12 t/m 23 jaar in Hendrik-Ido-Ambacht. Maar natuurlijk ook voor hun ouders, verzorgers en buurtbewoners. Het Jongerenwerk organiseert allerlei activiteiten als zaalvoetbal en filmavonden, maar biedt ook coaching/individuele begeleiding aan jongeren die niet zo lekker in hun vel zitten. In hun aanpak hebben ze oog voor talentontwikkeling en steken ze veel energie in ambulant jongerenwerk.

Servanda Sociaal Werk

Servanda Sociaal Werk is een welzijnsorganisatie waar onder andere buurtwerk, jongerenwerk en informele diensten onder vallen. Zij zetten zich op allerlei thema’s in voor de inwoners van Hardinxveld – Giessendam.

Samen met hun partners werken zij aan het sportieve en culturele aanbod in de gemeente en kunnen inwoners bij Servanda terecht voor vragen met betrekking tot vrijwilligerswerk, juridische en/of financiële ondersteuning, buurtinitiatieven, en mantelzorgondersteuning.

Daarnaast organiseert Servanda allerlei activiteiten, van jong tot oud en zijn zij uitvoerder van het programma ANWB AutoMaatje in Hardinxveld – Giessendam.

Buurtwerk Dordrecht

De Sociale Basis en ContourdeTwern werken samen in Buurtwerk Dordrecht. Buurtwerk is gesitueerd op verschillende plekken in Dordrecht om te helpen en ondersteunen in die wijk. Ze staan altijd open voor een gesprek en luisteren naar vragen van de inwoner. Zo kunnen inwoners bij hen terecht als zij een activiteit willen organiseren in hun wijk om bijvoorbeeld de sfeer te verbeteren.

Ondersteuning van ‘Vrijwillige Inzet’

De Sociale Basis biedt informatie, advies en ondersteuning aan vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties in Dordrecht en Papendrecht.

In Dordrecht is INZET078 het centrum voor vrijwillige inzet. In Papendrecht kan men terecht bij het Vrijwilligerspunt van Sterk Papendrecht. Vrijwilligers en organisaties in hun kracht zetten is hun doel, gericht op een perfecte match op basis van talent en interesse. Er is ruimte voor iedereen.

Ervaringsdeskundigheid

Door inzet van ervaringswerkers en trainingen helpt Team Ervaringsdeskundigheid inwoners van diverse gemeenten om ervaringen zoals: armoede en schulden, eenzaamheid, rouw, verslaving of psychische problematiek, als een kracht te zien. Hierdoor kunnen de inwoners zichzelf en ook, als vrijwillige ervaringswerker, andere inwoners helpen.