Wij werken samen met andere partners om de dienstverlening in wijken en buurten tot één geheel te maken

In de sociale wijkteams creëren we één centraal aanspreekpunt voor gemeenten en inwoners in de regio’s Drechtsteden, BAR en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Wij werken binnen en buiten de wijkteams samen met andere partners om de dienstverlening in wijken en buurten tot één geheel te maken.

De komende jaren ligt de focus op ‘samenkracht’ in wijken en buurten, informele en collectieve ondersteuning en een integrale aanpak van hulp en ondersteuning.

Daarbij fungeren onze professionals als figuurlijke spin in het web binnen de psychosociale hulpverlening en verbinden zij het voorveld en specialistische zorg.

Alblasserdam

Albrandswaard

Barendrecht

Dordrecht

Gorinchem

Hardinxveld-Giesendam

Hendrik-Ido-Ambacht

Papendrecht

Ridderkerk

Zwijndrecht

Vijfheerenlanden